Naše činnost

Zajišťujeme pro své klienty finanční zdroje bez nutnosti prokázání příjmů při zajištění zástavním právem na bonitní majetek. Všechny nutné úkony zařídíme, klient se nemusí o nic starat.

 • Sepsání smluv o půjčce či úvěru renomovanou advokátní kanceláří.
 • Vystavení blankosměnky vč. směnečného vyplňovacího prohlášení.
 • Přednostní sepsání notářských zápisů se spolupracující notářskou kanceláří.
 • Přednostní sepsání exekutorských zápisů se smluvní exekutorskou kanceláří.
 • Přednostní sepsání exekutorských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti se smluvní exekutorskou kanceláří.
 • Sepsání kupní smlouvy budoucí, vč. plné moci pro převod vlastnictví.
 • Zajištění znaleckého posudku.
 • Zajišťovací převod vlastnického práva.
 • Zápis do rejstříku zástav.
 • Zástavní smlouva.
 • Pojistná smlouva.
 • Smlouva o zastavení pohledávek z pojistného plnění vinkulace pojistného plnění.
 • Návrhy vkladů na katastrální úřady.
 • Kontrola a vlastní převody finančních prostředků.

Další projekty

Spolupracující instituce

Notářský úřad

JUDr. Milan Šmidrkal

Advokátní kancelář

JUDR. Tomáš Krejčí
JUDR. Ivan Pecl

Znalec v oboru nemovitostí

Ing. Rudolf Klika